โทร 091-878-9205 | LINE id: putthasil888 | เปิด 8.30 – 18.00 น.

Privacy Policy

putthasil.com ตระหนักถึงความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรามีนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.putthasil.com ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกท่านที่เปิดเผยกับ www.putthasil.com ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ต, (IP Address) ,คุกกี้ (Cookie) หรือรายละเอียดเพิ่มเติม (Inquiry Form) และที่เป็นข้อมูลในการติดต่อกับร้านพุทธศิลป์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลการซื้อขายสินค้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน และอื่นๆ จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งมอบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการตามกฎหมาย ศาล หรือพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย

ข้อมูลใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ของเราเก็บข้อมูลใช้งานของท่านทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่ www.putthasil.com เช่น ข้อมูล “การคลิก” หลายรูปแบบ ผ่านทางลิงค์เข้าออกจากเว็บไซต์ (ได้แก่ URLs หรือโดเมน) สถิติการเข้าเยี่ยมชมภายในเว็บไซต์ การเปิดหน้า (page view) อิมเพรชชั่น (impressions) ระบบปฏิบัติการ (operating system) และประเภทของบราวเซอร์ (browser)

นอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้เปิด www.putthasil.com เซิฟเวอร์จะล็อกไอพีแอ็ดเดรส (IP Address) ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลใช้งานส่วนนี้โดยทั่วไปจะไม่ระบุตัวตนของท่านหรือสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

คุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา. เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่รับคุกกี้ ไซต์อาจทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเว็บไซต์

ความปลอดภัย

www.putthasil.com ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยในเชิงพาณิชย์ในการเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย ถูกนำไปใช้อย่างผิด ๆ เปลี่ยนแปลงหรือถูกทำลายโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่เพื่อความปลอดภัยทางข้อมูลผู้ใช้งานทุกท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ เว็บไซต์นี้อย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกันร้านพุทธศิลป์ของสงวนสิทธิ์และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ และ/หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ การถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี การจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) ข้อมูลสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยรวมถึงความผิดพลาดใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในเว็บไซต์ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

เงื่อนไขการใช้บริการ / Terms and Conditions

ร้านพุทธศิลป์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริการ การหยุดให้บริการ คุณลักษณะของการให้บริการ การเพิ่มข้อจำกัดในการใช้บริการ รวมถึงการยกเลิกหรือระงับการเข้าใช้งานชั่วคราวหรือถาวรหากท่านละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขเพื่อท่านจะได้ทราบถึงการปรับปรุงข้อมูลต่างๆจาก putthasil.com เป็นประจำ  หากท่านมีการใช้งานเว็บไซต์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้น  รวมทั้งการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้และ/หรือเข้าไปดูข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดจากเรา

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์

• ร้านพุทธศิลป์ขอแจ้งผู้ใช้งานทุกท่านทราบว่าเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดใน www.putthasil.com เป็นสมบัติของทางร้านพุทธศิลป์แต่เพียงผู้เดียวและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นหากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆในลักษณะของการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์มิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตจาก www.putthasil.com ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง www.putthasil.com จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธ์ดังกล่าวตามโทษที่กฎหมายกำหนดไว้
• ภาพและสีของสินค้าที่ใช้ใน www.putthasil.com เป็นภาพที่ได้รับการตกแต่งมาเพื่อการโฆษณา ดังนั้นร้านพุทธศิลป์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้ากรณีเกิดความผิดเพี้ยนของสีหรือหน้าจอ
• ร้านพุทธศิลป์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่ใน www.putthasil.com เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อสัญญาใดๆ อันเกิดมาจากความผิดพลาดของข้อมูลที่ปรากฏบน www.putthasil.com

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้

• putthasil.com ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงบริการบางประเภทเช่น การสมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ สำหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนการใช้งานบนเว็บไซต์เท่านั้น
• ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษา username และ password สำหรับเข้าใช้บริการในบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่านอันจะทำให้ท่านได้รับความเสียหายได้ และเมื่อสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการควรจะ sign out ออกจากระบบทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน
• ผู้ใช้งานตกลงที่จะมอบข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ ตามที่ putthasil.com ได้ระบุไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่างๆในเว็บไซต์อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมทั้งตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ทุกท่าน
• ผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
– ละเมิดสิทธิทางกฎหมายของบุคคลอื่น
– กระทำการเก็บรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกท่านอื่นผ่านทางระบบ
– กระทำการปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือการหลอกลวงอื่นๆที่ผูกพันกับบุคคลหรือนิติบุคคล การทำการหลอกลวงที่ปิดบังหรือพยายามที่จะปิดบังตัวตนของท่าน
– กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นรวมทั้งบุคคลอื่น
– กระทำการอันอยู่ในขอบข่ายของการก่ออาชญากรรม การทำลายความสงบเรียบร้อย รวมถึงกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
– กระทำการเข้าถึงข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์ และ/หรือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์นี้โดยมิได้รับอนุญาตจาก putthasil.com

กรณีผู้ใช้งานกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ และ/หรือต่อผู้อื่นใด ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดมีขึ้นแก่ผู้ได้รับความเสียหาย โดยร้านพุทธศิลป์ไม่จำเป็นต้องร่วมรับผิดแต่ประการใด

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

การลบบัญชีผู้ใช้งาน

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการลบบัญชีผู้ใช้งาน สามารถแจ้งทีมงานเพื่อร้องขอการลบบัญชีผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาที่ Email: putthasil888@gmail.com เพื่อดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้ หลังจากที่ได้ลบบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเซิร์ฟเวอร์จะถูกล้างออกและไม่สามารถกู้คืนได้

ติดต่อ Putthasil

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
Email: putthasil888@gmail.com
Tel: 091-878-9205
ที่อยู่: 99/98 ริมถนนระหว่างซอยบรมราชชนนี 76-74 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

Close
Back to top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เราใช้งาน คุกกี้ที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้ ทั้งนี้คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า